Det er laget en video som illustrerer forslaget

Figuren viser omfanget av dokumenter som du finner nederst på siden.

dokumentoversikt figurDokumentoversikt. Illustrasjon: Statens vegvesen