Det er laget en video som illustrerer forslaget

Figuren viser omfanget av dokumenter som du finner på denne siden.

Dokumentoversikt etter hoeringDokumentoversikt. Illustrasjon: Statens vegvesen