Kryssing av Bjørnafjorden med ny bru

Bru over Bjørnafjorden med forankringsløsning  

Video: Statens vegvesen

Aluminium – framtidas brubyggingsmateriale

Eit lett materiale som aluminium kan gje svært gode effektar ved bygging av bru. Bruk av aluminium i bygging av bru over Langenuen kan gje lågare kostnadar- og Co2 utslepp, redusert vedlikehald og ein fleire tusen tonn lettare bru.

Filmen fortel om dei vellykka resultata frå eit FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen og eit samarbeid mellom Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF

Video: Zpirit, Leirvik, Hydro

Aluminum – the future building material for bridge construction

Using a light material as aluminum can have a great impact on the future of bridge construction. This is shown in a new study led by the Norwegian Road Administration in a collaboration with Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF.  
See how and learn more here (English subtitles).

Video: Zpirit, Leirvik, Hydro