Statens vegvesen arrangerer digitale faglunsjer om bærekraftig mobilitet i byer og tettsteder, miljøvennlig transport og helhetlig byutvikling.

Bylunsjen inviterer fagfolk og forskere til å presentere nye resultater fra ulike prosjekter og rapporter om bærekraftig og smart mobilitet.

Meld deg på nyhetsbrev om kommende bylunsjer

Bylunsjen er digital og åpen for alle som er interessert i bærekraftig bytransport. Faglunsjene streames live på YouTube. Du kan også se de i etterkant.

Er god arealbruk en av de viktigste nøklene til bærekraftig mobilitet? Bane NOR Eiendom driver med knutepunktutvikling over nesten hele landet. Kapasitetsterk transport og knutepunkfortetting skal gå hånd i hånd. Ved Jon-Erik Lunøe, konserndirektør i Bane NOR Eiendom
Miljøpakken i Trondheim har oppgradert 100 eksisterende tråkk til snarveier som er blitt attraktive for mange flere. Bedre dekke, bedre drenering, breddeutvidelse, belysning og rekkverk er blant tiltakene. Til sammen har de nå oppgradert 11 kilometer med snarveier. Ved Kari-Anne Rørstad, Trondheim kommune.
Er Mobility as a Service (MaaS), kombinerte mobilitetstjenester, en blindvei? Er vi blitt blendet av ideen om at bare vi deler nok data, så kan vi enkelt og effektivt integrere transporttjenestene og dele kjøretøyene? Ved Trond Hovland, administrerende direktør i ITS Norge.
Hvilken nytte får trafikantene i Trondheimsområdet av byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Ved Kjetil Strand, Statens vegvesen.
Hvilken nytte får trafikantene i Bergensområdet av byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Byvekstavtalene er tidenes største samferdselssatsing i de store byene. Ved Tone Oppedal, Statens vegvesen.
Hvilken nytte får trafikantene i Osloområdet av Oslopakke 3 og byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Byvekstavtalene er tidenes største samferdselssatsing i de store byene. Satsingen skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene ikke skal føre til vekst i personbiltrafikken. Med avdelingsdirektør Fred Anton Mykland, Statens vegvesen.
Hvilken nytte får trafikantene i Stavanger-området av byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Byvekstavtalene er den største samferdselssatsingen i de store byområdene. Satsingen skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene ikke skal føre til vekst i personbiltrafikken.

Du kan se alle tidligere bylunsjer på YouTube.