Statens vegvesen arrangerer digitale faglunsjer om bærekraftig mobilitet i byer og tettsteder, miljøvennlig transport og helhetlig byutvikling.

Bylunsj inviterer fagfolk og forskere til å presentere nye resultater fra ulike prosjekter og rapporter om bærekraftig og smart mobilitet.

Meld deg på nyhetsbrev om kommende bylunsjer

Bylunsj er digital og åpen for alle som er interessert i bærekraftig bytransport. Faglunsjene streames live på YouTube.

Du kan se alle tidligere bylunsjer på YouTube.

Her kan du se de siste:

Brumunddal er en av de norske småbyene som de siste årene har gjennomført mye for økt byliv, opphold, gåing og sykling. Mjøsparken og Mjøstårnet, verdenes høyeste trebygning, er Brumunddals X-faktor, mener Ole Roger Strandbakke, spesialrådgiver og samfunnsutvikler i Ringsaker kommune
Trondheim kommune har fem rådgivere som jobber heltid med mobilitetsrådgiving. Mobilitetsrådgiverne senker terskelen for å prøve nye reisemåter gjennom en rekke motiverende tiltak. Ved Kristin Giske Lauritsen, Trondheim kommune. Her forteller Kristin om hvordan de samarbeider med blant annet bedrifter, skoler og kulturarrangementer for at flere skal velge å gå, sykle og å reise kollektivt.
Stadig flere europeiske byer har innført 30 km/t som generell fartsgrense. Hvorfor og hvordan har de gjort det? Og hvilke resultater kan de vise til? Transportøkonomisk institutt ved Aud Tennøy har på oppdrag fra Viken fylkeskommune laget en ny rapport som oppsummerer erfaringene. Byene har dokumentert gode resultater, både betydelig færre trafikkulykker og at de nye fartsgrensene i stor grad overholdes.
Oslo, New York, Rotterdam og Melbourne. I mer enn 60 år har den danske stjernearkitekten Jan Gehl gjort storbyer til bedre steder å være menneske i. Den norske arkitekten Peter Butenschøn har i mange år samarbeidet med Jan Gehl. I Bylunsj får vi høre om samarbeidet og om Butenschøns erfaringer og tanker om byutvikling av norske byer. NRK1 har i høst sendt dokumentarserien Byenes mester om Gehls arbeid. Den ene av de fire episodene er om Oslo. Peter Butenschøn er helt sentral i dette programmet. Vi viser klipp fra dokumentarserien.
Tromsø har i høst blitt det femte byområdet som har fått byvekstavtale. Hva får innbyggerne av bedre mobilitetsløsninger som følge av byvekstavtalen? Og hva skjedde med reisemiddelfordelingen da Tromsø fikk bomring? Programleder: Erik Aasheim
Billigere kollektivtransport var et av temaene i høstens valgkamp. Hva viser forskningen om i hvor stor grad billettprisene påvirker befolkningens reisevaner? Og hvor viktig er pris i forhold til andre egenskaper ved kollektivtilbudet? Nils Fearnley er transportøkonom og seniorforsker på TØI med by- og persontransport som spesialfelt. Han har lang erfaring med, og spesiell interesse for, markedsanalyser, prising og finansiering av kollektivtransport.
Hva er gode løsninger i våre byer og tettsteder når vi nå må forberede oss på stadig mer styrtregn og overvann i våre gater og bebygde arealer? Ved Kim H. Paus, førsteamanuensis NMBU