Konferanser om miljøvennlig transport i regi av Statens vegvesen og samarbeidspartnere.

Presentasjoner finnes under hver konferanse.

Nasjonalt gåseminar 2023

Statens vegvesen arrangerer et nytt gåseminar 9. november kl. 09:00-12:00. Webinaret formidler ny kunnskap om gåing som transportform og eksempler på tiltak i inn- og utland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer for å fortelle om hva vi nå vet om helseeffektene av økt gåing. Det blir mulig å stille spørsmål til innledere og et ekspertpanel som er tilstede i studio.

Mer informasjon om programmet kommer når datoen nærmer seg. Hjertelig velkommen til inspirasjon og informasjonsutveksling! Legg det gjerne inn i kalenderen med en gang!

Webinaret sendes på YouTube 

Gåseminar 21. september 2022

Det årlige nasjonale gåseminaret inngår i programmet for Europeisk mobilitetsuke 16.–23. september. Gåseminaret 2022 ble holdt på Teams. 

Se opptak av Gåseminar 2022

Guro Berge presenterer hvordan den nasjonale gåstrategien ble til som den første i verden. Charlotta Johansson snakker om hvordan få flere til å gå og øke trafikksikkerheten. Sunniva Frislid Meyer tar for seg tiltak for økt gåing for barn og ungdom. Hanne-Merete Hagset forteller om tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø. Malin Pedersen Gladhaug presenterer sin masteroppgave om strategisk arbeid med snarveier for å få flere til å gå mer. Ida Skålin tar for seg hvordan Bergen kommune gjennomfører gangetiltak.

Program

Velkommen

Tiltak og tilskudd

Mer om tiltak og gjennomføring

Fagseminar om skilting og veifinning for gående og syklende 2021

Gåseminar 2020: Den sosiale byen - møteplasser for alle!

Mobilitetsukas gåseminar 2019: Gåing i mindre steder og byer

Vegdirektoratet og Mobilitetsuka arrangerte fagseminar om gåing 18. september 2019.

Det deltok om lag 75 personer i salen og 6 følgere på skype, de fleste fra kommuner og Statens vegvesen, men også deltakere fra fylkeskommuner, konsulenter og andre.

Last ned program og presentasjoner:

Sykkelbynettverkets arrangementer

Sykkelbynettverket arrangerer årlige kurs i planlegging av vegnett for sykkeltrafikk og sykkelveginspeksjoner. Det arrangeres også regionale nettverkssamlinger med aktuelle tema og studietur.