KlimaGrunn er et innovasjonspartnerskap (støttet av Innovasjon Norge) hvor Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg sammen utvikler nye metoder for grunnstabilisering. Det er store klimagassutslipp knyttet til bygging av ny infrastruktur og bygg. Statens vegvesen og Bane NOR har som målsetning å redusere klimagassutslippene i sine utbyggingsprosjekter med 40 % innen 2030. Statsbygg stiller krav om å redusere klimafotavtrykket for både nybygg og totalrehabiliteringer.

KlimaGrunn skal utvikle ny teknologi for å redusere klimautslipp i forbindelse med grunnstabilisering i bygg- og anleggsbransjen. Hensikten er å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av grunnstabiliserende materiale.

Den valgte leverandøren for innovasjonspartnerskapet er et konsortium bestående av firmaene MulticonsultCautus Geo og Heidelberg Materials (tidligere Norcem), med firmaet Argeo som underkonsulent.

Mål for KlimaGrunn

KlimaGrunn har som mål å utvikle nye og innovative løsninger som kan benyttes til å redusere klimagassutslippene knyttet til stabilisering av krevende grunnforhold. Dette skal prosjektet oppnå med følgende tiltak:

  • Utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som også ivaretar naturmangfoldet.
  • Utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire. Klarer man å forbedre teknologien rundt å stabilisere leirgrunn ved hjelp av kalksementpeler, kan klimagassutslippene reduseres betraktelig, samtidig som det kan være store beløp å spare.
  • Oppnå sikkerhet ved hjelp av grunnstabilisering uten å gå på bekostning av miljø.
  • Oppnå redusert bruk av kalk og sement i grunnstabilisering.

Økt kunnskap om oppnådd stabilisering

Grunnstabilisering i dag gjennomføres blant annet ved å blande inn mange tonn kalk og sement for å gjøre grunnen stabil. Denne prosessen bedrer grunnforholdene og øker sikkerheten uten store terrenginngrep. Kalksementpeling brukes i utstrakt grad for å øke styrken i kvikk eller bløt, setningsømfintlig leire. Kalk og sement vispes inn i leiren slik at det dannes en pel med mye høyere styrke enn den omkringliggende leiren. Vi har ingen god metode for å dokumentere faktisk oppnådd styrke og homogenitet i grunnen i dag.

Mer informasjon i artikkelen Bakgrunn