Ulike vegeiere (riksveg, fylkesveg, kommunal veg) kan søke om å iverksette tiltak for syklende som de ønsker å prøve ut.

Tiltakene skal kunne dokumentere konsekvenser for alle trafikanter. Målet er å anbefale gode helhetlige løsninger som kan tas i bruk i stor skala og er i tråd med alle våre krav (trafikksikkerhet, framkommelighet, trygghet, kostnader osv.)

Seks tiltak skal testes ut i ulike deler av landet

 

 For mer informasjon, kontakt Bente Fuglseth.

Oversikt over pilotprosjekter og fremdrift                                                                   

Tiltak

Pilot

Framdrift

Evaluering (før- og etterundersøkelse)

1. Ensvegsregulert sykkelveg- «dansk cykelsti»

Åkebergveien, Oslo

1 trinn)
Parkering fjernet og sykkelfelt etablert 2018

2 trinn)
Envegsregulert sykkelveg etablert juni 2020

FU: Juni 2017

MU: Sep. 2017

EU: Sep. 2020

2. Sharrows-oppmerking i bygater

Storgata, Horten

Oppmerking etablert juli 2018

FU: Aug. 2017

EU: Sep. 2018

Løkkegata, Lillehammer

Oppmerking etablert juni 2018

FU: Mai 2018

EU: Sep. 2018

3. Sykkelgate med begrenset biltrafikk

Storgata, Porsgrunn

Skilt etablert september 2018

FU: Juni 2018

EU: Mai/juni 2019

4. Stor venstresving

Krysset Sognsveien / Ring 2, Oslo

Skilt og oppmerking etablert september 2018

FU: Juni 2018

EU: Mai/juni 2019

5. 2 minus 1 veg

Greåkerveien, Sarpsborg

Utgår

FU: Juni 2018

6. Sykkelfelt med buffer

Salhusveien Haugesund

Usikker framdrift

FU: Sep. 2017

Tabellen er oppdatert pr 15. november 2020