Ulike vegeiere (riksveg, fylkesveg, kommunal veg) kan søke om å iverksette tiltak for syklende som de ønsker å prøve ut.

Tiltakene skal kunne dokumentere konsekvenser for alle trafikanter. Målet er å anbefale gode helhetlige løsninger som kan tas i bruk i stor skala og er i tråd med alle våre krav (trafikksikkerhet, framkommelighet, trygghet, kostnader osv.)

Seks tiltak skal testes ut i ulike deler av landet

 

 For mer informasjon, kontakt Bente Fuglseth.