Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union har laget en Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped for 2018-2021.

Strategi- og handlingsplanen har som mål å øke trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped. Den inneholder 24 konkrete oppfølgingstiltak rettet mot trafikanter, vegsiden og kjøretøyene.

Arbeidet er en oppfølging av tilsvarende strategi med oppfølgingspunkter for perioden 2014–2017.