Større grad av digitalisering gir nye muligheter innen transport.

Statens vegvesen har en ledende rolle innen arbeide med å utvikle samfunnsfunksjoner og tjenester til brukerne av vegnettet. ITS-programmet er en del av Vegvesenets arbeid med å utvikle framtidens mobilitet. 

Statens vegvesen har definert tre hovedtemaer innen digitalisering av vegnettet:

  1. Praktisk gjennomføring av ITS-Piloter for å få erfaring med ITS-teknologi (teknologi)
  2. Praktisk pilotering for å få informasjonsgenerering som skal gi erfaring med effektiv datautveksling for samvirkende systemer (databehandling)
  3. Innhente erfaring gjennom relevante regulatoriske problemstillinger (regulator)

Piloter

Basert på de strategiske temaene har ITS-programmet blitt delt inn i tre områder som vi ser på som sentrale i Statens vegvesen.

Oversikt over piloter i ITS-programmet

Piloter 2021
Pilot-nummer og navn Område
Pilot 1 Informasjon til kjøretøy og trafikant Fremtidens trafikkstyring
Pilot 4 Trafikkstyring ved simulering Fremtidens trafikkstyring
Pilot 5 Automatisert kollektivtrafikk og vareleveranser  Forberedelse til automatisering
Pilot 6 Tilstandsregistrering, drift og vedlikehold ved bruk av autonome driftsmaskiner Forberedelse til automatisering
Pilot 7 Digital trafikkstyring Forberedelse til automatisering
Pilot 8 Tunnelsikkerhet Fremtidens kontrollfunksjon
Pilot 10 Alternative strømkilder Fremtidens trafikkstyring
Pilot 11 Smarte skilt og ITS-stasjon Fremtidens trafikkstyring
Pilot 12 Den digital fjellovergang  Fremtidens trafikkstyring
Pilot 13 Skredvarsling Fremtidens trafikkstyring
Pilot 14 Felleseuropeisk datadelingsplattform  Forberedelse til automatisering
Pilot 15 Digitale lyskryss Forberedelse til automatisering
Pilot 16 Digital tungbilkontroll Fremtidens kontrollfunksjon

Pilotene vist på kart

Statens vegvesens ITS-piloter er spredd over hele landet. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)