Opplæringen skal til sammen ha en varighet på minst 70 skoletimer og bestå av:

  • en innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen minst 30 skoletimer med avsluttende prøve
  • praksisopplæring og oppsummerende teorikurs på minst 30 skoletimer med avsluttende prøve

Hvert fjerde år må regodkjenningsprøve gjennomføres og bestås. 

Les mer om opplæring.

Overgangsordning

Kravet om opplæring gjelder ikke parkeringsvakter som har gjennomført eller påbegynt godkjent opplæring, eller parkeringsvakter som har minst to års erfaring.

Parkeringsvakter som omfattes av overgangsordningen må gjennomføre og bestå regodkjenningsprøve innen 1. januar 2019. 

Tilby opplæring?

Den som skal tilby opplæring til de som skal utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering, må ha godkjent undervisningsplan og prøve av Statens vegvesen.

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr for søknad om godkjenning av undervisningsplan til Statens vegvesen. Gebyret er på kr 22 500. Det er et saksbehandlingsgebyr som skal betales uansett utfall (ved godkjent eller ikke godkjent undervisningsopplegg).

Søknaden sendes til Parkering-VD@vegvesen.no