Forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og vil ikke gjelde byggeprosjekter som er påbegynt før denne dato. Her gjelder fortsatt regler for om- og oppbygging av kjøretøy.

Forskriften gir strenge rammer for en søkeprosess med krav til dokumentasjon, men gir samtidig lempning i tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir også godt ivaretatt ved trinnvis oppfølging av byggeprosjektene. 

Det vil være begrenset hvor mange kjøretøy som kan godkjennes hvert år, henholdsvis 100 biler og 130 motorsykler. Reglene er tilpasset både helt egne konstruksjoner (amatørbygg) og byggesett

Søke om godkjenning
Regionvegkontoret er godkjenningsmyndighet for amatørbygg. Før du begynner byggeprosessen, må du sende søknad til nærmeste regionvegkontor  . Søknadskjema kan du laste ned fra denne siden.

Hvis søknaden blir godkjent, kan du begynne å bygge kjøretøyet. Det stilles tekniske krav med tanke på miljø, brann- og trafikksikkerhet. Vegvesenet skal kontrollere prosjektet flere ganger under byggingen, hvor blant annet sveisearbeidet på bærende konstruksjon kontrolleres.

Til slutt skal også kjøretøyet prøvekjøres for å sikre gode kjøreegenskaper, før det kan godkjennes. Vegvesenet har egen serie med understellsnummer for amatørbygde kjøretøy.

Kontrollveiledninger for MC og bil er underutarbeidelse, og vil legges på denne siden når de er ferdige. Disse blir laget til bruk for Vegvesenets egne kontrollører, men vil også gi god informasjon om hvordan kontrollørene tester at de ferdige byggene tilfredsstiller kravene.

Oppfølging av ferdig kjøretøy

Alle amatørbygg som godkjennes skal til kontroll hos Statens vegvesen 2 år etter første gangs registrering. Hensikten med denne kontrollen er å vurdere hvordan de konstruksjonsmessige løsningene fungerer over litt tid.

Gebyr og avgift
Ved skriftlig søknad om igangsetting av byggeprosjekt vil det påløpe et gebyr på kr. 5 780 for motorsykkel og kr. 6 910 for bil. Gebyret omfatter behandling av søknaden, igangsetting, løpende kontroller av byggeprosjektet, samt kontroll av godkjent kjøretøy etter to år. Når søknaden er mottatt av Statens vegvesen, får du informasjon om betaling. Gebyret må være betalt før vi begynner behandling av søknaden. Innbetalt gebyr refunderes ikke , uansett om søknaden blir innvilget eller ikke.

Amatørbygde kjøretøy regnes som nye kjøretøy. Du må derfor betale avgift for nytt kjøretøy i henhold til gjeldende regelverk for dette. Øvrige spørsmål knyttet til avgifter må rettes til Skatteetaten.