Fra 1. januar 2007 ble kjøretøyforskriften bedre tilpasset ombygging av motorsykkel. Intensjonen var at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg. Det ble mulig å gjøre større endringer på ramme enn det som var tilfelle tidligere.

Det er likevel klare grenser for hva som regnes som ombygging, og ønsker du å bygge om anbefales du å ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner for godkjenning av planlagt ombygging.