Innlevere skilt

Ønsker du å avregistrere kjøretøyet må du levere inn skiltene til en trafikkstasjon. Skiltene oppbevares gratis på trafikkstasjonen i seks måneder. Etter seks måneder vil skiltene bli makulert. Vognkortet beholder du selv.

Når du avregistrerer kjøretøyet ditt sies både forsikring og trafikkforsikringsavgift automatisk opp. Du betaler kun trafikkforsikringsavgift for den tiden kjøretøyet er forsikret og påregistrert. Du trenger ikke lenger levere inn skiltene før 31. desember eller vrake det før 20. mars for å unngå trafikkforsikringsavgiften. Les mer om trafikkforsikringsavgift på Trafikkforsikringsforeningen nettsider.

Hente ut skilt

Du henter ut skiltene på den trafikkstasjonen du leverte de inn på. Har det gått mer enn seks måneder siden du leverte de inn så har de blitt makulert, og du må bestille nye skilt

Før du kan hente ut skiltene må du ha:

  • forsikret kjøretøyet (trafikkforsikringsavgift inkluderes i forsikringen)
  • godkjent EU-kontroll
  • betalt eventuell skyldig årsavgift fra 2017 eller tidligere år

Det koster ingen ting å hente ut skiltene så lenge de ikke har blitt makulert.

Vraking

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass får du utbetalt vrakpant etter gjeldende sats. Skatteetaten utbetaler vrakpant hver 14. dag. Når bilen er vraket leverer du skiltene til en trafikkstasjon.

Les mer om årsavgift og vraking hos Skatteetaten. 

Har kjøretøyet ditt blitt avskiltet?

Det er Tollvesenet, Politiet og Statens vegvesen som har myndighet til å avskilte kjøretøy. 

Har kjøretøyet blitt avskiltet og du ønsker å få tilbake skiltene, må du sørge for at:

  • forsikringen er i orden
  • EU-kontrollen er godkjent
  • eventuell skyldig årsavgift fra 2017 eller tidligere år er betalt

Skiltene blir oppbevart på en trafikkstasjon i seks måneder etter kjøretøyet ble avskiltet. Var det begjæring om avskilting på kjøretøyet, må du betale påskiltingsgebyr på kr. 1 680 når du henter ut skiltene på trafikkstasjonen. Du kan kun betale med debetkort eller kontant, kredittkort aksepteres ikke. Er du usikker på hvilken trafikkstasjon skiltene oppbevares på, kan du ta kontakt med oss