Er du bostyrer for en konkurs må du sjekke om det er registrert noen kjøretøy på foretaket.

Oversikt over hvilke kjøretøy som er registrert på en bestemt eier fås ved å logge inn på Din side og bruke tjenesten «Sjekk kjøretøy». Her kan du søke opp andres kjøretøy etter fødsels- eller D-nummer og etternavn, eller organisasjonsnummer.

Kjøretøy som er registrert på konkursboet må registreres på den nye eieren. Du kan sende inn salgsmeldingen på Din side. Når du sender inn salgsmelding digitalt må du bruke «Eierskifte i forbindelse med dødsfall, konkurs eller lignende».
Du må legge ved oppnevnelsen av bostyrer.

Abandonering eller overføring

Som bostyrer trenger du kun å sende inn abandoneringserklæring eller erklæring om overføring hvis kjøretøyet skal skifte eier i Kjøretøyregisteret.

Hvis kjøretøyet skal abandoneres til skyldner, og det ikke er gjort endringer i Kjøretøyregisteret i forbindelse med tidligere behandling av konkurs, behøver ikke boet å foreta seg noe. Du kan søke opp kjøretøyets registreringsnummer og se hvem som er registrert som eier i Kjøretøyregisteret ved å logge inn på Din side, og bruke tjenesten «Finn eier- og kjøretøyopplysninger».

Eierskiftet meldes ved å sende en salgsmelding på Din side, der du bruker «Eierskifte i forbindelse med dødsfall, konkurs eller lignende».