Du kan legge til eller fjerne medeier i kjøretøyet ditt selv på Din side.

Legg til eller fjern medeier Logg inn

Et kjøretøy kan ikke ha flere enn to eiere, en eier og en medeier.

Legge til medeier

En medeier som blir lagt til, blir regnet som en likeverdig eier av kjøretøyet. Det betyr at medeieren blant annet kan sette i gang salg av kjøretøyet eller gjøre endringer i registreringen av det. I slike tilfeller må både eieren og medeieren samtykke til salg eller endringer.

Når du legger til en medeier på Din side, vil den nye eieren få melding fra Statens vegvesen om å godkjenne eierskapet. Når det har blitt lagt til en ny medeier, må dere som hovedregel betale omregistreringsavgift etter at medeieren har godkjent.

Les mer om omregistreringsavgift og hvem som kan få fritak hos Skatteetaten (åpnes i ny fane).

Mindreårig medeier

Per i dag kan du ikke legge til en medeier som er under 18 år i selvbetjeningsløsningen på Din side. Ønsker du å legge til en mindreårig medeier, må du og den nye medeieren møte på en trafikkstasjon med en foresatt.

Fjerne medeier

Når du fjerner en medeier, må medeieren bekrefte at han/hun fjernes som eier av kjøretøyet. Dersom forsikringen er registrert på medeieren , vil kjøretøyet bli stående uten forsikring når medeieren fjernes. Pass derfor på å tegne ny forsikring i slike tilfeller.

Du må ikke betale omregistreringsavgift når du fjerner en medeier.