Du kan sende inn en salgsmelding på vegne av en annen person eller en bedrift, men du må dokumentere at du har rett til det.

Send inn salgsmelding Logg inn

Du kan sende inn en salgsmelding på vegne av en selger hvis du for eksempel skal overføre eierskapet av en bil eller bedriften som eier bilen har gått konkurs. Du må kunne dokumentere at du har rett til å representere den andre parten. 

Slik gjør du det

Når du logger inn på Din side (med din egen bankID eller tilsvarende) må du først velge hvem du skal representere, og så finne kjøretøyet som er til salgs.

Du må også laste opp dokumentasjon som beviser at du kan representere selgeren. Hvilken dokumentasjon du må sende inn er avhengig av hvem du skal representere, men kan for eksempel være

  • bekreftelse/fullmakt fra selger
  • dokumentasjon fra namsmyndighet
  • auksjonsattest
  • bobestyrerattest 
  • vergeattest og samtykke fra Statsforvalteren

Når du har sendt inn salgsmeldingen vil en saksbehandler vurdere dokumentasjonen, og godkjenne eller avvise salgsmeldingen. Hvis dokumentasjonen blir godkjent sender vi salgsmeldingen til eventuelle andre parter i eierskiftet, for eksempel en medeier, for godkjenning.

Vi sender deg en SMS når eierskiftet er godkjent eller avslått.