Skal du overføre eierskapet av et kjøretøy til et familiemedlem, må du først sende inn en salgsmelding.

Selv om du er i familie med den du skal overføre eierskap av kjøretøyet ditt til, må du sende inn en salgsmelding for at eierskapet skal bli registrert på den nye eieren. 

Dette gjelder om du skal overføre eierskap til ektefelle, barn eller andre i familien.

Du må også sende inn salgsmelding om du innad i familien skal

  • endre medeier til eier
  • legge til medeier
  • endre kjøretøyets registrerte eier til medeier

Er den som skal kjøpe eller overta et kjøretøy under 18 år?

Skal et barn under 18 år kjøpe eller overta eierskapet til et kjøretøy, må foreldre eller verge logge seg inn på vegne av den mindreårige og laste opp dokumentasjon på at hun eller han kan kjøpe et kjøretøy.   

Fritak fra omregistreringsavgiften 

Ektefeller trenger ikke betale omregistreringsavgift. Dette gjelder også om dere er separert eller skilt. Fritaket legges automatisk inn når dere sender inn salgsmeldingen. Er skilsmissen gjennomført, må dere søke om fritak hos Skatteetaten før dere sender inn salgsmelding.

Arv mellom foreldre og barn er også fritatt fra omregistreringsavgiften, men ikke ved forskudd på arv.

Samboere får ikke fritak fra omregistreringsavgiften. Overføring til barn eller andre i familien er heller ikke fritatt.

 Les mer omregistreringsavgiften (Skatteetaten). 

Sist oppdatert: