Søkeresultat

18 treff på «Transportløyve»

Søk om transportløyve

Du søker om transportløyve ved å sende søknad til oss. Det gjør du også når du søker om ytterligere løyver eller utskifting av nasjonale løyver.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Transportløyver og tillatelser
 • For transportører

Vi har nasjonale løyver

Nasjonale gods- og turvognløyver er gyldige fram til 01.01.2025.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Transportløyver og tillatelser
 • For transportører

Vi har skiftet navn på foretaket

Har foretaket skiftet navn, bør dere melde fra om det til oss.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Transportløyver og tillatelser
 • For transportører