Følg med i trafikken – enten du kjører, sykler eller går. Vi har ingen å miste.

Følg med i trafikken – enten du kjører, sykler eller går, vi har ingen å miste. Hilsen Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og fylkeskommunene. Video: TRY.

I et eksternt samarbeid mellom sentrale trafikksikkerhetsaktører har politiet, Trygg Trafikk og fylkeskommunene bidratt i en felles kampanje i regi av Statens vegvesen. I den oppfordrer vi alle trafikanter til å være oppmerksomme​ – «Følg med i trafikken».

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.