Om prosjektet

Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i, ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om pakken. Det største delprosjektet er ny riksveg 80 mellom  Hunstadmoen og Thallekrysset. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende.

Statens vegvesen har ansvar for utbygging av riks- og fylkesvegene, og det er disse prosjektene vi presenterer på denne nettsiden.