E18 i Vestkorridoren er en av de viktigste innfartsvegene til Oslo med et gjennomsnitt på ca. 90 000 biler i døgnet. Strekningen har den største rushtidsforsinkelsen i Oslo-området, med størst forsinkelse mot Oslo i morgenrush.

E18 har 2 kjørefelt i retning sentrum fra Asker og inn til Oslo. Ut av sentrum fra Filipstad mot Bygdøy er det 2 felt, men fra Bygdøylokket og ut til Sandvika er det 3 felt. Fra Sandvika mot vest er det 3 felt ut til Holmen. 

Ring 3 tar av fra E18 ved Lysaker for trafikk til og fra Sandvika. E18 har egne kollektivfelt fra Holmen i Asker og inn til Filipstad med unntak for strekningen mellom Sjølyst og Bygdøylokket. Gjennom alle kryssene på strekningen opphører kollektivfeltet pga av- og påkjøringsrampene.

Ut av byen er det kun kollektivfelt fra Filipstad til Lysaker, med unntak av strekningen mellom Bygdøylokket og Sjølyst.  Det er ikke anlagt spesielle tiltak for å bedre bussens fremkommelighet på tilstøtende veger. 

Det passerer mer enn 100 busser/time over Lysakerelva både morgen og ettermiddag, hvor av ca 10 % er regionale ekspressruter. Bussen har flere passasjerer i døgnet enn toget.

Gjennom Bærum er det varierende standard på gang- og sykkelvegnettet.

Bakgrunn

  • Dagens vegsystem

  • Mål