Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove–Osli

— Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Dermed ble valg av entreprenør på E39 Hove–Osli enkelt for Statens vegvesen.

Tilleggshøring delstrekning E39 Figgjo–Osli

— Plansjefen i Sandnes har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut plan nr. 2016-01 - E39 Ålgård–Hove, delstrekning Figgjo–Osli til nytt offentlig ettersyn og høring.

Oppstart av planarbeid

— Detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein i Sandnes kommune

Nytt planforslag

— Forslag til reguleringsplan er nå lagt ut til 2. gangs høring.

Folksomt på folkemøte

— Det var godt fremmøte da Sandnes og Gjesdal kommune i samarbeid med Statens vegvesen inviterte til folkemøte i Figgjohallen om den nye motorveien fra Hove til Ålgård.

Informasjonsmøte 7. juni

— Forslaget til reguleringsplan for E39 Hove–Ålgård blir presentert på et folkemøte i Figgjohallen 7. juni klokken 19.00.