Vegvesenet jobber nå med å forberede utlysing av prosjektet. Planen er byggestart sommer/høst 2020 I 2011 ble det laget en overordnet konseptvalgutredning (KVU) for E16 mellom Bjørgo og Øye, hvor rassikring av strekket ved Kvamskleiva fikk førsteprioritet i videreutviklingen av denne veistrekningen.

Reguleringsplanen for E16 Kvamskleiva ble enstemmig vedtatt i Vang kommune 23. april 2015, arkeologiske utgravninger ble foretatt sommeren 2015 og arbeidet med byggeplan var ventet ferdigstilt høsten 2016. Gjennom utarbeiding av byggeplan for E16 Kvamskleiva har det enkelte steder vist seg nødvending med noen justeringer av reguleringsplanen. Reguleringsendringen ble vedtatt 8. mai 2018.

Vedtatt linje for E16 gjennom Kvamskleiva:

E16 Kvamskleiva_vedtatt linje