Veitrafikken påvirker lokal luftkvalitet og støynivået i tettbygde områder, og det er viktig å legge til rette for effektive virkemidler. Mer kollektivbruk, sykling og gåing begrenser bilbruken og bedrer luftkvaliteten og støynivået. I tillegg reduserer det klimagassutslipp fra veitrafikken.

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2) i Norge. Statens vegvesen skal bidra til å begrense klimagassutslipp og redusere miljøskadelige virkninger av transport. Les mer om vårt klimaarbeid.