Trafikksikkerhetsarbeidet er sammensatt, og det er mange store og små tiltak som gjør at trafikksikkerheten stadig blir bedre. E-læringskurset tar opp noen av de viktigste temaene du som trafikant kan gjøre noe med. Husk at trafikksikker atferd ofte er både økonomisk fornuftig og at det gir god flyt i trafikken.

Vi håper du har god nytte av kurset.