300 serien gjelder både veg i dagen, bruer og tunneler.

Vegnormaler, veiledninger og retningslinjer i denne nummerserien omhandler krav og veiledning til planlegging, gjennomføring, funksjon og drift av trafikksignalanlegg, vegoppmerking, trafikkskilt og arbeidsvarsling på offentlig veg. 

N-V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2024

Håndbok V321 Variable trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2013

N-V322 Trafikksignalanlegg – Planlegging, drift og vedlikehold

Veilederen har teknisk innhold fra 2007, men er nå lagt ut i digital form. Revisjon av veilederen vil gjennomføres etter at N303 Trafikksignalanlegg, er oppdatert.

VEILEDNING Utgitt
2023