Trygg tunnel lansert

— Vegdirektoratet har nå lansert verktøyet Trygg tunnel for å ivareta sikkerhetsforvaltning på norske vegtunneler.