Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Regler og retningslinjer

 • Kjøregården er kun til bruk for førerprøver og trafikklærere med kandidater til oppvarming før førerprøve, ikke til annen øving eller privat øvingskjøring.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør.
 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden av kjøregården på anvist sted. Ved førerprøve følges sensors anvisninger.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør.
 • Føreropplæring som gjennomføres i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at trafikklærer sitter på motorsykkelen, inntil trinnvurdering trinn 3 er gjennomført og registrert.
 • Max 1 elev kan være samtidig i kjøregården.
 • Privat øvingskjøring i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at ledsager sitter på motorsykkelen.
 • Bom inn til området skal stenges når kjøregården er i bruk.
 • Max hastighet er 60 km/t.
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13.
 • Førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat er tilgjengelig i kundeområdet ved hovedinngangen.
 • Ved personskade skal politiet kontaktes.
 • Ved ulykke ring 113.

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.