Slik søker du

Du kan søke om godkjenning digitalt ved å logge inn i Altinn. Dersom du ikke ønsker å benytte Altinn, kan du sende inn ferdig utfylt skjema til Statens vegvesen.

For behandling av søknad om godkjenning må det betales et gebyr:

  • Kontrollorgan: 14 230 kr
  • Fartsskriververksted: 14 940 kr for godkjenning, og 5000 kr ved gjennomført tilsyn minst hvert annet år.
  • Alkolåsverksted: 6040 kr

Du vil få faktura og svar per post når søknaden er behandlet.

Godkjenning som kontrollorgan

Kontrollorganet må utpeke en teknisk leder og stedfortreder. Både teknisk leder og stedfortreder, samt kontrollører som skal utføre periodisk kontroll, må ha personlig godkjenning. Les mer om personlig godkjenning og krav ved innrapportering av utførte kontroller.

Godkjenning som fartsskriververksted

Verkstedet må utpeke en ansvarlig leder for virksomheten. Både ansvarlig leder og mekanikere som skal arbeide på fartsskriver må ha gjennomført kurs i arbeid med fartsskriver. Kursene holdes av importørene av fartsskriver.

Verkstedet må legge til rette for en sikker oppbevaring av verkstedkort, samt datautskrifter fra fartsskriver og verkstedkort, slik at muligheten for manipulasjon med data minimeres.

I forbindelse med godkjenningsprosessen vil de i Statens vegvesen som skal godkjenne verkstedet foreta et tilsynsbesøk.

Godkjente fartsskriververksteder kan drive med ambulerende verkstedvirksomhet utenfor virksomhetens lokaler, forutsatt at kravene i forskriften (Lovdata) og forordning 165/2014 (Lovdata) til blant annet lokaler, kompetanse og utstyr, ivaretas. Statens vegvesen som tilsynsmyndighet kan også knytte ytterligere vilkår til slikt arbeid.

Når en fartsskriver blir reparert skal fartsskriververkstedet etter fullført reparasjon foreta ny forsegling. Forseglingen kan ikke gjøres når reparasjon utføres av andre verksted (ikke et fartsskriververksted) på komponenter som påvirker fartsskriveren. Dersom et verksted utfører arbeid på komponenter som påvirker fartsskriveren, og dette ikke forsegles straks, skal verkstedet fylle ut et skjema som dokumenterer arbeidet som er utført. Statens vegvesen har laget et standarskjema som kan benyttes (PDF). Originalt skjema med stempel og signatur skal oppbevares i kjøretøyet, og verkstedet skal oppbevare stemplet kopi. Ny forsegling av godkjent verksted skal gjøres uten unødig opphold og innen sju dager etter at forseglingen ble brutt/fjernet.

Dagens fartsskriververksteder som ønsker å tilby arbeid på smarte fartsskrivere, må godkjennes særskilt for dette arbeidet. Godkjenningen gis av Statens vegvesen etter at verkstedet gjennom et egenerklæringsskjema dokumenterer å ha utstyr og kompetanse til å tilby arbeid på smart fartsskrivere.

Godkjenning som alkolåsverksted

Verkstedet må utpeke en ansvarlig leder for virksomheten. Både ansvarlig leder og installatører som skal arbeide med alkolås må ha gjennomgått opplæring. Slik opplæring vil skje i regi av bransjen, for eksempel gjennom leverandører eller importører av alkolås.

Verksteder må legge til rette for sikker oppbevaring av dokumentasjon, slik som installasjonsbekreftelser knyttet til hvert enkelt kjøretøy. Alkolåsverkstedet er ansvarlig for at dataoverføring fra alkolås skjer med formålstjenlig utstyr og på en slik måte at personvern ivaretas. Kun teknisk data som er nødvendige for å kunne utføre service skal kunne lagres, og slettes umiddelbart etter gjennomført service.

I forbindelse med godkjenningsprosessen kan de i Statens vegvesen som skal godkjenne verkstedet kunne foreta et tilsynsbesøk.

Godkjente alkolåsverksteder kan drive med ambulerende verkstedvirksomhet utenfor virksomhetens hovedlokaler, forutsatt at det skjer på forsvarlig vis og med pliktig utstyr. Statens vegvesen som tilsynsmyndighet kan også knytte ytterligere vilkår for adgangen til slikt arbeid.

Endre informasjon i Finn godkjent verksted

Som verksted og kontrollorgan kan du selv oppdatere kontaktinformasjonen din i tjenesten "Finn godkjent verksted". Logg inn på Altinn og oppdater informasjonen.