Til ektefelle

Skal du overføre eierskap til ektefelle eller registrert partner må du sende inn en salgsmelding. Salgsmelding må også sendes inn hvis du skal legge til medeier eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier.

Ved overføring til ektefelle, registrert partner eller i forbindelse med separasjon og skilsmisse, er dere fritatt for omregistreringsavgiften (Skatteetaten). Leverer dere salgsmelding på nett, er det kun når skilsmissen er endelig at dere må vise dokumentasjon på en trafikkstasjon for å få fritak. I andre tilfeller legges fritak automatisk inn. Om dere benytter salgsmelding på papir må dokumentasjon (inngått ekteskap/partnerskap, separasjon og skilsmisse) leveres sammen med salgsmeldingen.

Til barn eller andre i familien

Skal du overføre eierskapet på et kjøretøy til barn eller andre i familien må du sende inn en salgsmelding. Det må du også gjøre hvis du skal legge til medeier, eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier.

Ved overføring til barn eller andre i familien er dere ikke fritatt omregistreringsavgift (Skatteetaten).

Verge

Skal du selge ett kjøretøy for noen du er utnevnt verge for, må du levere salgsmelding på papir. Sammen med salgsmeldingen må du levere dokumentasjon på at du er utnevnt verge.