Selv om du er i familie med den du skal overføre eierskap av kjøretøyet ditt til, må du sende inn en salgsmelding for at eierskapet skal bli registrert på den nye eieren.

Dette gjelder om du skal overføre eierskap til ektefelle, barn eller andre i familien.

Du må også sende inn salgsmelding om du innad i familien skal

  • endre medeier til eier
  • legge til medeier
  • endre kjøretøyets registrerte eier til medeier

Er den som skal kjøpe eller overta et kjøretøy under 18 år?

Skal et barn under 18 år kjøpe eller overta eierskapet til et kjøretøy, kan dere ikke levere digital salgsmelding. Dere må sende inn salgsmelding på papir.

Overføre eierskap som verge

Skal du selge et kjøretøy for noen du er utnevnt verge for, må du sende inn salgsmelding på papir. Sammen med salgsmeldingen må du levere dokumentasjon på at du er utnevnt verge.

Fritak fra omregistreringsavgiften

Det gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften mellom ektefeller. Dette gjelder også om man er separert eller skilt.

Fritaket legges automatisk inn når dere sender inn salgsmeldingen. Om skilsmissen er gjennomført må dere søke om fritak hos Skatteetaten, før dere sender inn salgsmelding.

Samboere får ikke fritak fra omregistreringsavgiften. Overføring til barn eller andre i familien er heller ikke fritatt for omregistreringsavgift (Skatteetaten)