Til ektefelle

Skal du overføre eierskap til ektefelle eller registrert partner må du sende inn en salgsmelding. Salgsmelding må også sendes inn hvis du skal legge til medeier eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier. Om du skal legge til medeier eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier, så må både eier og medeier legges inn som ny eier.

Fritaket legges automatisk inn når dere overfører eierskapet på kjøretøyet. Om skilsmissen er gjennomført vil ikke fritaket gå automatisk. Dere må da søke om fritak hos Skatteetaten før dere sender inn salgsmelding. Samboere får ikke fritak fra omregistreringsavgiften.

Ved overføring til ektefelle eller i forbindelse med separasjon og skilsmisse, er dere fritatt for omregistreringsavgiften (Skatteetaten). Fritaket legges automatisk inn når dere overfører eierskapet på kjøretøyet. Om skilsmissen er gjennomført vil ikke fritaket gå automatisk. Dere må da søke om fritak hos Skatteetaten før dere sender inn salgsmelding. Samboere får ikke fritak fra omregistreringsavgiften.

Til barn eller andre i familien

Skal du overføre eierskapet på et kjøretøy til barn eller andre i familien må du sende inn en salgsmelding. Det må du også gjøre hvis du skal legge til medeier, eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier. Om du skal legge til medeier eller endre kjøretøyets registrerte medeier til eier, så må både eier og medeier legges inn som ny eier.

Ved overføring til barn eller andre i familien er dere ikke fritatt omregistreringsavgift (Skatteetaten).

Er kjøper under 18 år, kan dere ikke levere digital salgsmelding. Dere må da benytte salgsmelding på papir.

Verge

Skal du selge ett kjøretøy for noen du er utnevnt verge for, må du levere salgsmelding på papir. Sammen med salgsmeldingen må du levere dokumentasjon på at du er utnevnt verge.