Veglistene som normalt utgis 1. april, er for aprilutgaven i 2020, noe forsinket. Vi forventer at de vil tre i kraft 8. april 2020.

Det utgis tre ulike veglister:

Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog. 

Veglistene er en del av forskrift om bruk av kjøretøy (Lovdata), men utgis som separate forskrifter som oppdateres og utgis årlig.