Hovedside / Kjøretøy / Yrkestransport / Veglister og dispensasjoner

Veglister og dispensasjoner

Oversikt over hvilke begrensninger som gjelder for riks-, fylkes- og kommunale veier og for spesialtransport.