Det utgis tre ulike veglister:

Fra 1. oktober 2017 utgis veglistene i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog. 

Veglistene er en del av Forskrift om bruk av kjøretøy (Lovdata), men utgis som separate forskrifter som oppdateres og utgis årlig.