Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Som følge av trafikkøkning langs E18 ble strekningen Homstvedtkrysset-Ramstad endret fra fylkesveg til riksveg. For å oppgradere strekningen til riksveg-standard ble følgende utført:

 • Vegbredden utvidet til 8,5 meter
 • Ny Ramstadbru over Hæra
 • Ny gang- og sykkelveg langs strekningen
 • Ramstadkrysset bygget om til rundkjøring
 • Belysning
 • To nye busslommer bygget i Havnåsveien, og to eksisterende busslommer i Smedgata oppgradert med universell utforming
 • Vann og avløp lagt om på hele strekningen

Ombyggingsarbeidet var en del av prosjektet E18 Melleby–Momarken

Milepæler:

 • Godkjent reguleringsplan E18 Melleby-Momarken: 2010
 • Godkjent reguleringsplan Fv.123 Homstvedt – Ramstad: juni 2013
 • Godkjent reguleringsplan Ramstadkrysset med ny rundkjøring: november 2013
 • Oppgradering ferdigstilt juni 2016
Fylkesveg 123 skal døpes om til riksveg 22 når dette er bygget.