Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ny E18 fra Sekkelsten til Krosby er bygget som firefelts motorveg med total vegbredde på 20 meter.

Strekningen ble åpnet oktober 2005, og hadde en kostnad på 630 millioner kroner.

På strekningen ble det bygget fem E18-bruer og fem overgangsbruer. To av overgangsbruene ble bygget i treverk for å passe bedre inn i det sentrumsnære området. Jernbanen ble lagt i kulvert under E18. Toplanskryss ble bygget ved Moen og ved Eiebakke.

Traséen til den nye firefeltsvegen er lagt i en bue rundt Askim sentrum, og løste de daværende trafikale og miljømessige problemene.