Ny E18 fra Melleby-Momarken er bygget som tofelts motorveg med forbikjøringsfelt (smal firefelts), med en vegbredde fra 13,5 meter til 17,5 meter. Anleggsarbeidene begynte i januar 2012, og vegen åpnet for trafikk 1. oktober 2014.

Som en del av prosjektet er fylkesveg 123 utbedret fra Ramstadkrysset og nordover til det nye Homstvetkrysset. Vegbredden er utvidet og det er bygget ny bro over Hæra, pluss gang og sykkelveg frem til en ny parkeringsplass for busspendlere ved Homstvet.

Ramstadkrysset er ombygget til rundkjøring, kombinert med en forlengelse av gang- og sykkelstien langs fylkesveg 123 retning Mysen sentrum, for å binde strekningen sammen.

Milepæler:

  • Vedtatt Stortingsproposisjon
  • Kontraktinngåelse med Veidekke 21.november 2011
  • Anleggsstart for Momarken-Homstvet januar 2012
  • Kontraktsinngåelse med NCC 16.mai 2012
  • Anleggsstart Homstvet-Melleby august 2012.
  • Arbeidet ferdig for Momarken-Homstvet oktober 2013
  • Hele anlegget åpnet for trafikk 1. oktober 2014

 

Ortofoto Melleby - Momarken