Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det er bygget ny to felts E18 fra kommunegrensa mellom Marker og Eidsberg til Melleby. Fartsgrensen på strekningen er 90 km/t. Vegen ble åpnet for trafikk i oktober 1998. Trafikktall for denne strekningen er ca 4.700 biler i døgnet. Av dette utgjør tungtransporten ca 20 prosent.

Det er toplanskryss ved fylkesveg 818 ved Melleby. På strekningen er det bygget fem E18-bruer og en overgangsbru.