Fra Ørje og vestover til kommunegrensa til Eidsberg, er det bygget ny tofelts E18. Anleggsarbeidene startet i februar 2001, og strekningen ble åpnet for trafikk oktober 2003. Kostnadene med utbyggingen ble ca. 290 millioner kr.

Det er bygget et toplanskryss ved Trollbærtjern. I tilknytning til krysset er det bygget en rasteplass.

E18 går i all hovedsak gjennom skogsområde og ligger i et meget kupert terreng. Det er tatt ut over én million kubikkmeter med fjell. I området er det mange skogsbilveger som er opprettholdt, og det er bygd i alt åtte bruer for E18. I tillegg er det bygd en overgangsbru i tre.

I Ørje er det bygget ny bru over kanalen til sluseområdet. Området langs kanalen er rustet opp og tilrettelagt for ferdsel og opphold.

På denne strekningen går det 4 100 biler i døgnet. Av dette utgjør tungtransporten ca 18 prosent.