Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ny E18 fra Momarken til Sekkelsten er bygget som firefelts motorveg med total vegbredde på 20 meter. Anleggsvirksomheten startet i 2005 og vegen sto ferdig i 2007. Strekningen kostet ca. 615 millioner kroner (2008).

På strekningen ble det bygget toplanskryss ved Brennemoen og Sekkesten. Rv. 22 er bygget ny med en lengde på 1,3 km. I tillegg ble det bygget en 40 meter lang miljøkulvert ved Tenor, to overgangsbruer og fem E18-bruer.

Miljø
Monaryggen er en av de mest kjente brerandavsetningene på Østlandet. Ny E18 går langs nordsiden av ryggen fra Momarken og bryter toppen av ryggen i grustaket ved Brennemoen.

Prosjektet hadde som mål at vegetasjonen skulle komme raskt opp igjen langs den nye vegen. Under anleggsperioden tok vi derfor vare på topplaget slik at dette kunne spres utover langs veien da den sto ferdig. Som følge av dette fikk vi en naturlig, rask og god vegetasjonsetablering.

E18 gjennom Monaryggen
E18 gjennom Monaryggen