E18 Knapstad-Retvet ble åpnet for trafikk 25. november 2016.

Den seks km lange strekningen består av 20 meter bred motorveg med fire kjørefelt og midtdeler. Strekningen har fartsgrense på 100 km/t.

Viktige datoer og hendelser:

 • Hobøl kommunestyre vedtok mandag 13.februar 2012 reguleringsplanen for ny E18 på strekningen Knapstad-Akershus grense.
 • Planen tok hensyn til de innsigelser miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Østfold hadde, knyttet til massedeponier, viltoverganger, naturmangfold og vannkvalitet i Morsa-vassdraget.
 • Det ble senere besluttet å utvide strekningen, med forlengelsen E18 Skaug-Bergerveien, som krysset fylkesgrensen til Akershus. Kommunestyret i Hobøl sa ja til den nye planen 18.mars 2013, og Ski kommunestyre vedtok samme plan 15.mai.
 • Etter utvidelsen ble den samlede strekningen omtalt som E18 Knapstad-Retvet.
 • Planene har gjennomgått KS2-behandling, der finansdepartementet har kontrollert kostnadsberegningene.
 • Stortinget fattet endelig vedtak om oppstart og finansiering juni 2013.
 • NCC Construction fikk kontrakt på byggeoppdraget 8.januar 2014, til en samlet kostnad på 836,7 millioner kroner. 
 • Anleggsstart for E18 Knapstad-Retvet var mars 2014.
 • Åpning av vegen var 25. november 2016.

Videoer av strekningen:

 • Statens vegvesen produserte i forkant av byggingen en video av den planlagte strekningen fra Knapstad til Retvet. Videoen begynner ved Bergerveien i Akershus og fortsetter østover inn i Østfold, frem til det nye Jarenkrysset ved Knapstad. Se videoen her
 • Like før åpning av strekningen ble det gjort droneopptak for å fremvise vegens konstruksjoner fra luften. Se videoen her.


 

Knapstad-Retvet
Den orange linjen viser hvor den nye strekning skal gå. Foto: Statens vegvesen