E18 Knapstad-Retvet ble åpnet for trafikk 25. november 2016.

Den seks km lange strekningen består av 20 meter bred motorveg med fire kjørefelt og midtdeler. Strekningen har fartsgrense på 100 km/t.

Viktige datoer og hendelser:

  • Hobøl kommunestyre vedtok mandag 13.februar 2012 reguleringsplanen for ny E18 på strekningen Knapstad-Akershus grense.
  • Planen tok hensyn til de innsigelser miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Østfold hadde, knyttet til massedeponier, viltoverganger, naturmangfold og vannkvalitet i Morsa-vassdraget.
  • Det ble senere besluttet å utvide strekningen, med forlengelsen E18 Skaug-Bergerveien, som krysset fylkesgrensen til Akershus. Kommunestyret i Hobøl sa ja til den nye planen 18.mars 2013, og Ski kommunestyre vedtok samme plan 15.mai.
  • Etter utvidelsen ble den samlede strekningen omtalt som E18 Knapstad-Retvet.
  • Planene har gjennomgått KS2-behandling, der finansdepartementet har kontrollert kostnadsberegningene.
  • Stortinget fattet endelig vedtak om oppstart og finansiering juni 2013.
  • NCC Construction fikk kontrakt på byggeoppdraget 8.januar 2014, til en samlet kostnad på 836,7 millioner kroner. 
  • Anleggsstart for E18 Knapstad-Retvet var mars 2014.
  • Åpning av vegen var 25. november 2016.

Video av strekningen:

  • Like før åpning av strekningen ble det gjort droneopptak for å fremvise vegens konstruksjoner fra luften. 
Konstruksjonene langs nye E18 Knapstad-Retvet sett fra luften. Video: Statens vegvesen.
Knapstad-Retvet
Den orange linjen viser hvor den nye strekning skal gå. Foto: Statens vegvesen