Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har bygd tofelts motortrafikkveg med midtdeler fra riksgrensen til Ørje. Strekningen er cirka 6,4 kilometer lang, med en bredde på 12,5 meter og med en fartsgrense på 90 km/t. Det er ett forbikjøringsfelt i hver retning, på rundt én kilometer hver. Ved grenseovergangen er det stedstilpasset utforming og standard.

Gjennom Ørje sentrum følger ny E18 dagens veg. Avkjørsler er stengt og lokaltrafikk ført i nye toplanskryss. Det har derfor vært omfattende bygging av nye lokalveger, samt gang- og sykkelveger. Hastigheten er satt ned til 70 km/t gjennom Ørje sentrum, og vegen har fått en mer sentrumstilpasset profil.

Prosjektet omfattet også et nytt landemerke i Ørje sentrum. En spektakulær ny stålbro over E18, Norgesporten.

Milepæler:

  • Planarbeidet for strekningen ble varslet igangsatt i september 2011
  • Planprogram for regulering og konsekvensutredning (KU), ble vedtatt av kommunestyret mai 2012.
  • Forslaget til reguleringsplan var på offentlig høring i perioden 16.november 2012 til 3.januar 2013.
  • Kommunestyret i Marker vedtok i januar 2013 den overordnede reguleringsplanen for ny E18 Riksgrensen-Ørje, slik at Stortinget i juni 2013 kunne vedta utbygging og finansiering.
Ny E18.