Gjønnestunnelen er en ny vegforbindelse i tunnel mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu.

Status for arbeidet

16. mai 2024 skrev Statens vegvesen under byggekontrakt med OHLA. Kontrakten har en anslått prislapp på 1,84 mrd. kroner. 

munning til Gjønnestunnelen med tilpassing av lokalveisystem
munning til Gjønnestunnelen med tilpassing av lokalveisystem Illustrasjon: ViaNova

Dette omfatter prosjektet

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av den 1950 meter lange Gjønnestunnelen inkl. lokalveisystem ved Gjønnes (Bærum kommune). Tunnelen er toløps tunnel med tverrsnitt T9,5. 

Det meste av tunnelen (1500 meter) inngår i kontrakten for entreprise E105. Dette inkluderer betongtunnel på 100 meter og bergtunnel på 1400 meter. Bygging av de resterende 450 meterne av tunnelen inngår i tilstøtende entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Parsellgrense er rett nord for Høviktunnelen.

I tillegg til tunnelen skaldet etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien.

Kartskisse Gjønnestunnelen. Blått felt  viser dagsone, mens rødt viser tunnel.
Kartskisse Gjønnestunnelen. Blått felt viser dagsone, mens rødt viser tunnel. Illustrasjon: Statens vegvesen