Statens vegvesen varsler forslag til endringer av reguleringsplanen for E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta for plassering av teknisk bygg på Gjønnes.

Områdereguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september2017.  Statens vegvesen varsler nå, i tråd med pbl § 12-14 at vi fremmer et planforslag for endring av deler av områdereguleringsplanen» (planID 2014012).

Illustrasjon plassering av teknisk bygg Gjønnestunnelen
Plassering av teknisk bygg Gjønnestunnelen Illustrasjon: ViaNova / Statens vegveen

Bedre plassering av teknisk bygg

Formålet med endringen er å legge til rette for en mer hensiktsmessig plassering av teknisk bygg. Ved å omregulere planområdet fra "annen veggrunn grøntareal" til "areal for teknisk bygg" legges det til rette for ny plassering av teknisk bygg på Gjønnes.
I gjeldende reguleringsplan er teknisk bygg for Gjønnestunnelen plassert i bergskjæring utenfor portal for Bekkestutunnelen. Videre detaljering og optimalisering har medført at endring av løsningen, og Vegvesenet foreslår nå at teknisk bygg plasseres langs Bærumsveien.

Den nye plasseringen kan etableres uavhengig av trafikken i Bekkestutunnelen,  den påvirker trafikale forhold mindre enn gjeldene plassering, den gir bedre adkomst til/fra bygget for drift og Elvia, og den gir bedre trafikkavvikling og enklere tilkomst for entreprenør i byggefasen. I tillegg gir den nye plasseringen en vesentlig besparelse og bedre fremdrift totalt sett for prosjektet. 

Last ned

Du kan også laste ned materialet på hjemmesiden til Bærum kommune https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planarbeid-og-kunngjoringer/  

Reguleringsplan Lysaker-Ramstadsletta