Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av rv. 23 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen mellom Måna og Verpen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen  utgjør en del av rv. 23 og Oslofjordforbindelsen. Les mer om dagens Oslofjordforbindelse.

Byggetrinn 2 består av:

  • å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
  • å bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
  • å utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
  • å utvide fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Reguleringsplan Rv 23 for Frogn kommune ble vedtatt i kommunen 09.02.2015. Dokumenter og tegninger tilknyttet reguleringssaken finnes i kommunens kartportal. Tast inn søkeord "rv 23".