Reguleringsplan for Lilleby skole–Strandveien er lagt til offentlig ettersyn, med høringsfrist 31. august 2022.

Lilleby skole–Nordtvedts gate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

 

Denne strekningen kan være ferdig i løpet av 2024. Video: Sweco/Statens vegvesen.

Planavgrensning Lilleby skole-Nordtvedts gate.pdf

Bildet viser mulig trasé Lilleby skole-Nordtvedts gate:

Mulig trase Lilleby skole-Nordtvedts gate
Mulig trase Lilleby skole-Nordtvedts gate Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Hovedsykkelruter i Trondheim