Forprosjekt for delstrekningen legges ut på nettsidene våre i september 2021.

Lilleby skole–Nordtvedts gate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Reguleringsprosessen startet med et møte med kommunen i slutten av august 2021. Sluttbehandlet reguleringsplan forventes sommeren 2022. Byggestart er avhengig av finansieringsprosess.

Bildet viser mulig trasé Lilleby skole-Nordtvedts gate:

Mulig trase Lilleby skole-Nordtvedts gate
Mulig trase Lilleby skole-Nordtvedts gate Foto: Illustrasjon Statens vegvesen