Lilleby skole–Pirbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Her pågår et forprosjekt i samarbeid med Bane NOR, utbyggerne, grunneierne og kommunen for å klargjøre traséen som skal reguleres.

Delstrekningen vil være ferdigstilt tidligst i 2023. 

Hus i traseen ved Lilleby skole i retning vest mot Pirbrua. (Illustrasjon: Statens vegvesen) Foto: Statens vegvesen/Selberg arkitekter A/S

Hovedsykkelruter i Trondheim