Rv. 52 Robru–Ulsåk © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det skal gjennomføre tiltak på riksvei 52, på strekningen Eikredammen–Ulsåk i Gol og Hemsedal kommune, for å utbedre vegen samt bedre trafikksikkerheten på strekningen. Aktuelle tiltak kan være utretting av svinger, bedre sikt, utbedring av strekninger med telehiv, utbedre av drenering. fjerning av farlige sidehinder, etc.

Robru i Gol er en flaskehals på riksvei 52.
Robru i Gol er en flaskehals på riksvei 52. Vegen videre mot Ulsaåk i Hemsedal skal utbedres. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen