Her finner du presentasjoner fra forskjellige aktiviteter i forbindelse med FoU-programmet BEDRE BY.

Smakebiter fra Bedre by

Vegdirektoratet 24.november 2017

Presentasjoner  
Program.pdf  
Bystruktur, arbeidsplass- og boliglokalisering.pdf

Frants Gundersen, TØI

INMAP - En enkel LUTI-modell som kan kobles til RTMtilpasset byutredningene.pdf Ole Johan Kittilsen, Rambøll
Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg.pdf Gunnar Berglund, Asplan Viak                           
(EL)-sykkel modeller.pdf Stefan Flügel, TØI
Risiko og valg av sykkel som transportmiddel.pdf An-Magritt Kummeneje, NTNU

Gåseminar 2017

Vegdirektoratet 22. september 2017

Presentasjoner  
Program.pdf  
Attraktive byer – og fornøyde fotgjengere.pdf

Helge Hillnhütter, Analyse & strategi Multiconsult

Attraktivitet og barrierer for gående.pdf

Yngve Frøyen, NTNU

Farts- og rutevalgsmodell for gående.pdf

Olav Kåre Malmin, SINTEF

Bilfritt byliv Oslo - erfaringer fra pilotområder sommeren 2017.pdf                          

Hans Edvardsen, Oslo kommune

Fornøyde fotgjengere gir kunder til kollektivtrafikken.pdf

Helge Hillnhütter, Analyse & strategi Multiconsult

Analyse av RVU-data om gåing til holdeplassen.pdf

Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse

Belysning for gående.pdf

Kåre Bye, Lyskonsult AS

Sykkelseminar

 Vegdirektoratet 17. februar 2017

Presentasjoner  
Program.pdf  
Dybdeanalyse av sykkeldata i RVU 2013/13.pdf Ingunn Ellis, Urbanet Analyse
Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo.pdf Einar Bowitz, Norconsult
Sykkelulykker i Oslo.pdf Hanne Beate Sundfør , TØI
Sykling og gåing i midtbyen Trondheim.pdf Marit Synnes Lindseth, Norconsult
Evaluering av Shared Space.pdf Torkel Bjørnskau, TØI

Modellering av fart for vanlig sykkel og elsykkel.pdf

Nina Hulleberg, TØI
Etterspørselsmodellering av sykkel i transportmodeller.pdf Stefan Flügel, TØI

KIT - Kvalitet I Transportmodeller   

Fagverksted på KS Møtesenter i Oslo 9. november 2016

Presentasjoner  
Program.pdf  
Introduksjon til KIT.pdf Rune Opheim, CIVITAS
Kort innføring i Plan- og transportmodellen (PTM) - Hvordan gjør den resultatene fra RTM bedre.pfd Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen, RAMBØLL
Uttesting og bruk av PTM kombinert med GIS-verktøy i Kommuneplanens arealdel.pdf Rune Herdlevær og Svein Heggelund, Bergen kommune
Parkering - virkemidler og effekter (KS-prosjekt).pdf Petter Christiansen, TØI
Parkeringsprosjekt (RTM) i Bedre By.pdf Guro Berge, Vegdirektoratet
Kollektivtransportkapasitet og fortettingspotensial i knutepunkter.pdf Gunnar Berglund og Øyvind Dalen, Asplan Viak
Rastermodellen for beregning av gangavstand. Innføring i metoden, utprøving i Bergen.pdf Yngve Frøyen, NTNU og Olav Kåre Malmin, SINTEF
Tilgjengelighet til holdeplass.pdf Sahar Babri og Olav Kåre Malmin, SINTEF
Kollektivlenker, frekvens, tidtabell.pdf Christian Stensland, TØI

Bedre by – Folk og biler i kø

Teknologidagene i Trondheim 2016

Presentasjoner  
Om kø og livet i bilen.pdf Guro Berge, Vegdirektoratet
Fenomenet kø og forsinkelser.pdf Dag Bertelsen SINTEF
Mikrosimulering av trafikkavvikling i by.pdf Børge Bang, Statens vegvesen Region midt
Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon på veg.pdf Tom Normann Hamre, Numerika AS
Muligheter for kobling av statiske og dynamiske modeller.pdf Børge Bang, Statens vegvesen Region     midt
Hva gjør vi.pdf Oskar Kleven, Vegdirektoratet

KIT – Samarbeidsprosjekt med KMD og KS

Formidlingsseminar 5. april 2016

Presentasjoner  
Prognoser for arealbruk på grunnkretsnivå.pdf                                                                               Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen, Rambøll
Utprøving og videreutvikling.pdf Rune Herdlevær og Svein Heggelund, Bergen kommune
Arealbruk i RTM.pdf Øyvind Dalen og Gunnar Berglund, Asplan Viak
Gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM.pdf Olav Kåre Malmin, Petter Arnesen og Yngve Frøyen, NTNU
Sykkel i RTM.pdf Hilde Solli, Urbanet Analyse
Kollektivtrafikk og gåing til kollektivtrafikk.pdf Olav Kåre Malmin, SINTEF og Bård Norheim, Urbanet Analyse

Presentasjon av kunnskapsoversikter

Formidlingsseminar Vegdirektoratet 13. februar 2015

Presentasjoner  
Kartlegging og vurdering av metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak.pdf Hanne Samstad, COWI
Vurdering av metoder for å beregne effekter av kvalitetshevende tiltak i kollektivtransport.pdf Nils Fearnley,TØI                     
Vurdering av metoder for å beregne trafikkavviklingog reisetider i byområder med kø-belastning i strategiske transportmodeller.pdf Stefan Flügel, TØI
Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, infrastruktur og transportetterspørsel i byområder.pdf Bjørn Gjerde Johansen, TØI

 

BEDRE BY