Transportsektoren preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Utviklingen åpner helt nye muligheter for treffsikker regulering, betydelige gevinster innen trafikksikkerhet og nye virkemidler for å redusere klima- og miljøbelastningene.

Smart mobilitet er et av mange virkemidler som skal bidra til mer miljøvennlig transport. Smarte mobilitetsløsninger kan være et supplement eller alternativ til å eie og bruke egen bil og inkluderer for eksempel gåing og sykling, kollektivtransport, bildeling og samkjøring.

Statens vegvesen samarbeider også med flere byer om å teste automatiske transporter på vei for å lære mer om hvordan vi bør jobbe med fremtidens reguleringer.