Hvordan arbeide med ulykkesforebygging lokalt?

Flere direktorat og Skadeforebyggende forum har laget et hefte om hvordan man kan arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunene. Les mer om hvordan arbeide med ulykkesforebygging lokalt.

TREFF - Trafikksikkerhet for erfarne fotgjengere

Det skal være attraktivt å gå - for alle. Les mer om dette tiltaket.