Indeksene benytter data fra trafikkregistreringspunkter for et valgt område.

Indeksene beregnes med en metodikk som sammenligner trafikkmengden time for time, dato for dato. Det tas hensyn til eventuelle bortfall av data som skyldes at stasjonen har vært ute av drift, feil på utstyr o.l