1. Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

  Søk om førerkort Logg inn
  • Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.
  • For å få førerrett i klasse BE må du ta oppkjøring.
 2. På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

  Du lærer blant annet

  • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  Du skal blant annet kunne

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

  Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

  Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.

 5. Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

  Timebestilling Logg inn

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

  Kjøretøy til prøven

  • Bilen du kjører opp med, skal ha en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg og ha minst fire sitteplasser.
  • Bilen må være godkjent av Statens vegvesen.
  • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha en tillatt totalvekt på minst 1 500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg.
  • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3 500 kg.
  • Kjøretøyet må være spesielt godkjent for oppkjøring. Det vil si at du må leie det av trafikkskolen.

  Hva prøven omfatter

  Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Du kjører om lag 40 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

  Oppgaver mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

  Vurderingen sensor gjør

  Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

  • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter