Send inn salgsmelding

Ved dødsfall må salgsmeldingen leveres på papir, du kan ikke benytte digital salgsmelding. Som salgsmelding kan du laste ned et salgsmeldingsskjema (PDF), og dersom du har salgsmelding som en del av vognkort del 2 så kan du benytte den. Det er den som har signert på boets vegne som må levere salgsmeldingen og vise legitimasjon ved oppmøte.

Dokumentasjon

Avhengig av om du har valgt privat eller offentlig skifte, må det leveres dokumentasjon sammen med salgsmeldingen:

  • Ved privat skifte må det fremlegges en attest fra tingretten eller byfogden, og salgsmeldingen skal underskrives av den eller de som står oppnevnt i attesten, eventuelt alle arvingene.
  • Ved offentlig skifte skal salgsmeldingen underskrives av tingretten, byfogden eller bobestyrer. Det må fremlegges dokumentasjon som viser oppnevnelsen av bobestyrer.
  • Ved uskifte kan kjøretøyet overføres til gjenlevende ektefelle. Uskifteattest må fremlegges på trafikkstasjonen, og forsikring må meldes inn på ny eier.

Slik leverer du salgsmelding

  1. Fyll ut salgsmeldingen. Det er den avdøde som skal stå som tidligere eier, og den eller de som har fullmakt til å handle på boets vegne som skal underskrive salgsmeldingen.
  2. Salgsmeldingen og dokumentasjon leveres til en trafikkstasjon innen tre dager etter signering. Det er den som har signert på boets vegne som må levere salgsmeldingen og vise legitimasjon ved oppmøte. Foreligger det fullmakt må vedkommende med fullmakt vise egen legitimasjon. Sammen med fullmakten må det legges ved kopi av legitimasjon til de arvingene som står oppført på skifteattesten. Dersom det ikke foreligger fullmakt, må alle arvingene som står oppført på skifteattesten møte opp og vise legitimasjon på en trafikkstasjon.

Husk at feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato ikke kan være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Husk å forsikre kjøretøyet fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Omregistrering

Når salgsmeldingen er levert og eierskiftet fullført, kan kjøretøyet omregistreres. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er ferdig omregistrert og nytt vognkort er mottatt. Sjekk hva som må være i orden for å få kjøretøyet omregistrert.

Ved arv må du som ny eier av kjøretøyet logge inn på Din side for å bekrefte eventuelt fritak.

Se Skatteetatens nettsider om du er fritatt omregistreringsavgift.