Send inn salgsmelding

Ved dødsfall må salgsmeldingen leveres på papir. Som salgsmelding kan du enten bruke vognkort del 2, eller laste ned et salgsmeldingsskjema. Det er den avdøde som skal stå som tidligere eier, og den eller de som har fullmakt til å handle på boets vegne skal underskrive salgsmeldingen.

Avhengig av om du har valgt privat eller offentlig skifte, må det leveres dokumentasjon sammen med salgsmeldingen:

  • Ved privat skifte må det fremlegges en attest fra skifteretten, og salgsmeldingen skal underskrives av den eller de som står oppnevnt i attesten, eventuelt alle arvingene.
  • Ved offentlig skifte skal salgsmeldingen underskrives av skifteretten eller bobestyrer. Det må fremlegges dokumentasjon som viser oppnevnelsen av bobestyrer.
  • Ved uskifte kan kjøretøyet overføres til gjenlevende ektefelle. Uskifteattest må fremlegges på trafikkstasjonen, og forsikring må meldes inn på ny eier.

Husk at feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato ikke kan være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Husk å forsikre kjøretøyet fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Omregistrering

Når salgsmeldingen er godkjent og eierskiftet fullført, kan kjøretøyet omregistreres. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er ferdig omregistrert og nytt vognkort er mottatt. Sjekk hva som må være i orden for å få kjøretøyet omregistrert.

Se Skatteetatens nettsider om du er fritatt omregistreringsavgift.