Slik kan du levere salgsmelding:

  • Din side 
  • Du kan levere salgsmelding på papir ved å fylle ut salgsmeldingsskjema (PDF), og lever det på en trafikkstasjon. Det er den som har signert på boets vegne som må levere salgsmeldingen og vise legitimasjon ved oppmøte.
  •  Salgsmeldingsdelen av vognkort del 2. Denne ble fjernet 15. januar 2018, men kan fortsatt benyttes.
  • Krav til dokumentasjon

Avhengig av om du har valgt privat eller offentlig skifte, må det leveres dokumentasjon sammen med salgsmeldingen.

Ved privat skifte må det fremlegges en attest fra tingretten eller byfogden, og salgsmeldingen skal underskrives av den eller de som står oppnevnt i attesten, eventuelt alle arvingene.

Ved offentlig skifte skal salgsmeldingen underskrives av tingretten, byfogden eller bobestyrer. Det må fremlegges dokumentasjon som viser oppnevnelsen av bobestyrer.

Ved uskifte kan kjøretøyet overføres til gjenlevende ektefelle. Uskifteattest må fremlegges på trafikkstasjonen, og forsikring må meldes inn på ny eier.

Omregistrering

Når salgsmeldingen er levert og eierskiftet fullført, kan kjøretøyet omregistreres. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er ferdig omregistrert og nytt vognkort er mottatt.